محصولات ما

Home Kit

کیت کاهش مصرف برق به شبکه متصل شده و باعث کاهش مصرف برق شما میشود

کیت هیچ ارتباطی با کنتر برق ندارد و استفاده از این دستگاه کاملا قانونی میباشد

کیت دارای هیچ جزو فعالی نیست که با فرکانسهای دیگر تداخل بوجود اورد

Car Kit

این محصول در کشور ایران موجود نمیباشد

carkit1