شما میتوانید همزمان پس انداز کرده و محیط زیست را هم حمایت کنید
محصولات ما به شما کمک میکند که مصرف برق خود را بکاهید
با پلاسما کیت میتوانید پس انداز کنید و هوای سالم را به فرزندان خود هدیه دهید

محصولات ما

Home Kit

این دستگاه از امواج پلاسما استفاده کرده و هزینه برق ساختمان شما را میکاهد

Car Kit

این دستگاه از امواج پلاسما استفاده کرده و هزینه سوخت ماشین را میکاهد

با جهان فن آوری پلاسما آشنا شوید

فن آوری پلاسما بر اساس میدانهای مقناطسی و گرانشی و تعامل بین اینها عمل میکند. این امواج در همه جا بطور رایگان در دسترس میباشند